Navyšování cen

 

 

Od 1. září budeme navyšovat ceny. Vše se dozvíte včas. Pokud půjdete na masáž k paní majitelce - Romaně Vorlíčkové - bude cena vyšší.